Các bài trước tôi đi theo trình tự từ Projection Plan đến Strategic Plan và rồi Operational Plan. Một số bạn có thể thắc mắc rằng trong thời đại mà mọi thứ thay đổi nhanh chóng như hiện nay thì việc hoạch định dài hạn như vậy có cần không? Và tổ chức công ty mà như thế thì làm sao mà phản ứng linh hoạt với sự thay đổi của thị trường?

Bán lẻThứ Nhất. Thị trường thay đổi thì không có nghĩa là cứ 2 tháng thì thì trường thay đổi 180%, thay đổi từ trắng thành đen chỉ qua đêm.
Không bao giờ có thị trường nào thay đổi như thế. Mà chỉ có thay đổi một phần, thay đổi dần theo xu hướng.

Thứ Hai. Hoạt động doanh nghiệp mà người CEO nhiệm vụ phải tổ chức và quản lý, luôn luôn bao gồm:
- Một phần được tổ chức theo kiểu "market driven" tức là việc mà công ty làm là do yêu cầu của thị trường, phụ thuộc vào diễn biến thị trường.
=> Nhóm việc này thường thay đổi nhanh.

- Một phần việc được tổ chức để đáp ứng nhu cầu nội bộ, xử lý những tồn tại, thách thức từ trong nội bộ.
=> Nhóm việc này ít khi thay đổi.

- Một phần nữa là những việc làm thường xuyên để quản lý, kiểm soát những hoạt động thường xuyên trong công ty, nó mang tính "Xuân Thu Nhị Kỳ".
=> Những việc này cũng hiếm khi thay đổi đột ngột.

- Và ngay trong những nội dung hoạt động trên của công ty, chúng ta cũng có hai nhóm công việc mang hai ý nghĩa khác nhau: công việc mang ý nghĩa lâu dài (strategic win), công việc làm mang lại hiệu quả ngay (quick win).

Nếu có thay đổi gì đột ngột thì thường là những việc quick win. Như là sales incentives, marketing tactics...
Còn những việc long-term win (strategic win) thì thường ít khi thay đổi. Chẳng hạn như phát triển kênh phân phối, đầu tư nhà máy, xây dựng thương hiệu...

Thứ Ba. Nếu bạn gọi vốn đầu tư, nếu bạn kêu gọi HĐQT cho tăng vốn, nếu bạn muốn vay ngân hàng... chẳng hạn để đầu tư nhà máy, hay để thâm nhập thị trường TQ với ý đồ chiếm lĩnh thị phần lớn... thì ai sẽ cho phép bạn làm nếu bạn không chứng minh được lợi ích lâu dài mà việc đầu tư sẽ mang lại cho công ty?

Như vậy, nếu làm ăn nghiêm túc lâu dài, thì tính toán hoạch định lâu dài thì chắc chắn là dù gì thì cũng vẫn phải làm.
Còn một phần công việc cần phải phản ứng nhanh cho kịp với thị trường (market-driven activities) thì mình phải có cách đễ quản lý nó.

Và đó là nội dung của bài học Module 13-4: Ứng Phó Với Thị Trường (Respond To The Market)

Đỗ Hòa - Chương trình Huấn luyện CEO Chuyên Nghiệp

Đăng Nhập