Xu hướng công nghệ nào quan trọng nhất đối với các công ty vào năm 2022? Phân tích mới của Hội đồng Công nghệ McKinsey nêu bật sự phát triển, khả năng sử dụng và tác động của các ngành công nghệ tiên tiến.

Để đánh giá các xu hướng này, nhóm chuyên gia dựa trên 2 trục: 1 là mức độ về đổi mới sáng tạo và nghiên cứu, 2 là sự quan tâm, thể hiện qua tìm kiếm và ứng dụng.

 1. Applied AI.  Bao gồm các mô hình được cài đặt trong ứng dụng học máy, giúp phân tích, dự đoán, và giải quyết các vấn đề về tự động hóa, làm gia tăng năng suất, sự chọn lựa, đưa ra quyết định dễ dàng...
 2. Advanced connectivity. Chẳng hạn 5G, 6G, công nghệ không dây ít tốn năng lượng, vệ tinh tầng thấp lưu trữ các giải pháp số giúp tăng trưởng và cải thiện năng suất.
 3. Future of bioengineering. Công nghệ sinh học kết hợp với công nghệ thông tin giúp cải thiện sức khỏe, năng suất, tạo ra những sản phẩm và dịch vụ sáng tạo.
 4. Future of clean energy. Các giải pháp năng lượng sạch giúp đạt khí thải nhà kính net-zero.
 5. Future of mobility. Công nghệ vận chuyển người và hàng hóa qua đường hàng không, đường bộ, cải thiện hiệu quả và phát triển bền vững.
 6. Future of sustainable consumption. Tương lai tiêu dùng bền vững nhờ ứng dụng công nghệ giảm thiểu rủi ro môi trường, biến đổi khí hậu.
 7. Web3. Nền tảng web mới và các ứng dụng cho phép mở cửa vào internet phân tán trong tương lai với các tiêu chuẩn và qui tắc đảm bảo quyền sở hữu số...
 8. Industrializing machine learning. Học máy trong sản xuất công nghiệp, cho phép thúc đẩy triển khai ứng dụng học máy, theo dõi kết quả, liên tục cải tiến sản phẩm ..
 9. Immersive-reality technologies. Công nghệ thực tế ảo với hình ảnh 3 chiều.
 10. Cloud and edge computing. Điện toán đám mây giúp phân tán tải giữa các datacenter, tiết kiệm nguồn lực, thuận tiện cho tự động hóa, giảm thời gian trễ ...
 11. Trust architectures and digital identity. Công nghệ bảo vệ số, giúp các tổ chức xây dựng và phát triển niềm tin của khách hàng và đối tác trong việc sử dụng các sản phẩm và dịch vụ số.
 12. Future of space technologies. Công nghệ giúp giảm chi phí vệ tinh, chi phí phóng và cư trú trên không gian...
 13. Quantum technologies. Ứng dụng quantum giúp xử lý vi tính với tốc độ cao
 14. Next-generation software development. Công cụ giúp lập trình ứng dụng đòi hỏi rất ít hoặc không cần coding.

Đỗ Hòa - Tư Vấn Chiến Lược
(Theo McKinsey)

Đăng Nhập