Theo McKinsey (công ty tư vấn quản lý hàng đầu của Mỹ) thì có 10 nguyên tắc để một doanh nghiệp có thể tăng trưởng, như trong hình bên dưới.

Ai thường theo dõi face, hoặc học các khóa do tôi đứng lớp, hoặc làm việc với tôi trong môi trường doanh nghiệp, thì hẳn sẽ thấy 10 nguyên tắc này của McKinsey không khác mấy với quan điểm của tôi. 
Từ lúc còn làm trong các tập đoàn nước ngoài, cho đến khi làm với các doanh nghiệp VN sau này, tôi luôn đi theo các nguyên tắc này.

Mới mấy hôm trước đây, khi nói về chiến lược trong giai đoạn kinh tế suy thoái như vài năm tới, tôi nói về chiến lược cạnh tranh, về lợi thế cạnh tranh... thì nó chính là nguyên tắc số 1 trong 10 nguyên tắc này.

Tôi cũng là người thường xuyên nói về xu hướng thị trường (market trends) tại các sự kiện thường niên Vietnam Business Outlook mà chúng tôi tổ chức hàng năm, thì nó chính là nguyên tắc số 2 dưới đây.

Hôm trước tôi cũng nói về năng lực lõi của doanh nghiệp, và khi vào làm việc với doanh nghiệp nào tôi cũng đặt vấn đề về năng lực lõi của doanh nghiệp. Rằng theo tôi, doanh nghiệp cần phải xác định và tập trung xây dựng, cũng cố năng lực lõi của mình. Thì nó cũng nằm trong các nguyên tắc này của McKinsey.

Nói thế chứ không phải ai cũng tin vào chúng tôi! 
Các bạn có nghĩ rằng tư duy như thế là lý thuyết quá, là thiếu thực tế không?

Tôi đã quen tư duy và áp dụng những nguyên tắc như trên từ khi còn phụ trách chiến lược và marketing ở một tập đoàn nước ngoài, 15 năm trước. Bài này của McKinsey mới xuất bản tháng 8 2022.

Đỗ Hòa - Tư Vấn Chiến Lược

Đăng Nhập