Ông Đỗ Hòa, chuyên gia tư vấn phát triển năng lực lãnh đạo (leadership development) của IME Vietnam đưa ra một số đánh giá đối với bầu Đức, dưới góc độ lãnh đạo doanh nghiệp dựa trên các tiêu chí lãnh đạo của IME Vietnam.

Chưa có cơ hội làm việc với bầu Đức nên không thể đưa ra một đánh giá toàn diện về người lãnh đạo doanh nghiệp nầy. Tuy nhiên, gạt ra tất cả những yếu tố cá nhân, và dựa vào những gì biết được qua media rồi đối chiếu với những tiêu chí về năng lực lãnh đạo (leadership competencies) của IME Vietnam, thì tôi đánh giá cao bầu Đức ở ba điểm:

1. Tối ưu hóa cơ hội kinh doanh.

Tư duy entrepreneurship của bầu Đức thể hiện qua việc ông nhìn ra các cơ hội làm ăn và có khả năng tổ chức để nắm bắt những cơ hội nầy. Nhiều doanh nhân cũng nhìn thấy cơ hội như ông, nhưng thất bại trong việc chuyển cơ hội thành những danh mục kinh doanh tạo ra lợi nhuận cho công ty.

2. Thể hiện sự dũng cảm.

Bầu Đức luôn thể hiện mình là người dám làm dám chịu, dám take risk. Và khi thấy những quyết định của mình không mang lại kết quả như mong muốn, ông cũng mạnh dạn take action để tái cơ cấu, loại bỏ những danh mục xấu ra khỏi portfolio của công ty.

Ít có lãnh đạo doanh nghiệp Việt Nam nào mạnh dạn tái cơ cấu doanh nghiệp như bầu Đức. Lần nầy là lần thứ ba bầu Đức tái cơ cấu HAGL trong vòng sáu năm qua.

Bầu Đức cũng không ngại rủi ro tổn thất tài sản cá nhân mà ông đã sử dụng tài sản riêng tư để bảo lãnh cho những khoản vay có lợi cho công ty.

Và đây là việc mà người ta kỳ vọng một người lãnh đạo làm khi con tàu của mình bị chao đảo.

3. Làm việc hướng đến hiệu quả (result oriented).

Không như nhiều doanh nhân khác, không đủ dũng cảm thừa nhận sai sót để cắt bỏ những business do chính mình đẻ ra, bầu Đức không ngại tái cơ cấu và loại bỏ những danh mục không sinh lãi. Mục tiêu cuối cùng là cố giữ cho công ty hoạt động có hiệu quả.

Tuy nhiên, cũng như nhiều doanh nhân tự phát khác, bầu Đức có lẽ cũng thiếu những kỹ năng quản lý khoa học, thiếu những công cụ giúp ông leverage những điểm mạnh trên.

Ông nhìn ra những cơ hội, và có khả năng tổ chức để biến cơ hội thành những danh mục kinh doanh, nhưng ông thường không lường trước được tất cả những rủi ro gắn liền với những quyết định mang tính đột phá và táo bạo của mình (risk assessment). Do vậy, hiệu quả cũng có phần hạn chế, tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Đối với những tiêu chí leadership khác, do không có đủ thông tin, tôi không đưa ra nhận xét.

Lưu ý.

Những phân tích đánh giá trên của tôi là thuần về mặt chuyên môn năng lực lãnh đạo và kỹ năng quản lý, nhằm mục đích học hỏi, rút kinh nghiệm vì lợi ích chung. Nếu các bạn có muốn tranh luận, đóng góp hay phản biện gì, xin vui lòng be constructive. Xin không đánh giá, bình luận về mặt riêng tư cá nhân.

Đăng Nhập