Học quản lý doanh nghiệp online - Đỗ Hòa
Môi trường chiến lược - Đỗ Hòa
Hoạch định chiến lược trung hạn - Đỗ Hòa
BTV phỏng vấn ông Đỗ Hòa về nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.
Chiến lược Marketing Khởi nghiệp - Đỗ Hòa

Liên Lạc

Địa chỉ văn phòng: 95 Nguyễn Công Trứ, P. Nguyễn Thái Bình, Q1, TP. HCM

Tel: (84) 08 38212402

Mobile: (84) 913801911

Email: contact@tinhhoaquantri.com

Follow Đỗ Hòa