• Unit K-03.29, Kingston Office Building, 146 Nguyễn Văn Trỗi, P8, Phú Nhuận, TP.HCM
  • (+84) 3535 5065; (+84) 913 801 911

Tinh Hoa Quản Trị

Tinh Hoa Quản Trị (IME Vietnam) là Công ty tư vấn quản lý doanh nghiệp, có bề dày hoạt động trên 10 năm.
Contact.

Tinh Hoa Quản Trị

Địa chỉ:
Address Unit K-03.29 Kingston Office Building. 146 Nguyễn Văn Trỗi, P8, Phú Nhuận, HCM 760000
Gửi Email bài này:
Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại:
Phone (+84) 28 3535 5065
Mobile:
Mobile (+84) 913 801 911
Tinh Hoa Quản Trị

Gởi email.

Gửi Email. Tất cả các thông tin được đánh dấu * là bắt buộc.

qr thqt