Tư Vấn Tài Chính

Tài chính là một mảng đặc thù của quản lý doanh nghiệp, dịch vụ tư vấn tài chính doanh nghiệp của chúng tôi giúp khách hàng tối ưu hóa vốn và hoạt động tài chính của doanh nghiệp.

Dịch vụ:

Tại IME Vietnam chúng tôi cung cấp những dịch vụ tài chính sau đây.

 • Vốn (financing)
  Các giải pháp về vốn, chiến lược vốn cấu trúc vốn cho các nhu cầu ngắn hạn và trung hạn của doanh nghiệp.
 • Quản trị rủi ro (risk management)
  Các giải pháp quản lý, đề phòng, ngăn ngừa rủi ro tài chính cho doanh nghiệp.
 • Thâu tóm và sáp nhập (M&A)
  Các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện các phi vụ thâu tóm doanh nghiệp, bán doanh nghiệp, chia tách (spin-off)

Đặc điểm dịch vụ:

 • Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi là những nhà quản lý cấp cao trong ngành, đã từng giữ chức vụ quản lý tại các tổ chức tín dụng quốc tế.
 • Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi am hiểu thị trường tài chính Việt Nam, có quan hệ rộng rãi với các tổ chức tín dụng trong và ngoài nước.
 • Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi đã từng tham gia thực hiện nhiều thương vụ lớn.

Lợi ích khi sử dụng dịch vụ của IME Vietnam.

 • Giải pháp tối ưu, nhờ vào kinh nghiệm của chuyên gia, hiểu biết thị trường tài chính Việt Nam, uy tín và quan hệ rộng với các tổ chức tín dụng trong và ngoài nước.

TINH HOA QUẢN TRỊ (IME Vietnam)