Xây Dựng Bộ Tiêu Chuẩn Năng Lực

Bộ Tiêu chuẩn Năng lực (competency framework) là một bộ thước đo các loại kỹ năng mà nhân sự của doanh nghiệp đang và sẽ cần để hoạt động. Tiêu chuẩn năng lực là một nền tảng để chuyên nghiệp hóa và phát triển năng lực của đội ngũ CBNV doanh nghiệp.

Lợi ích và ứng dụng của bộ Tiêu chuẩn Năng lực (competency framework) bao gồm:

  • Chuẩn hóa các yêu cầu về kỹ năng và chuyên môn cho từng vị trí công việc.
  • Là thước đo để đánh giá trình độ năng lực chuyên môn thực tế của các cá nhân so với yêu cầu công việc.
  • Định hướng việc học tập phát triển năng lực của nhân viên, giúp nhân viên chủ động xây dựng kế hoạch phát triển sự nghiệp bản thân.
  • Là cơ sở để đánh giá khi cần đề bạt, bổ nhiệm, tuyển dụng nhân sự.
  • Là công cụ để xây dựng năng lực cạnh tranh bền vững cho doanh nghiệp dựa trên chất lượng của nguồn nhân lực.

Tại sao chọn chúng tôi?

  • Chúng tôi xây dựng tiêu chuẩn năng lực dựa trên tiêu chuẩn quốc tế (world-class standards) được các tập đoàn đa quốc gia áp dụng.
  • Chuyên gia của chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm quản lý (CEO) các công ty, doanh nghiệp trong và ngoài nước thuộc nhiều qui mô, nhiều loại hình kinh doanh khác nhau, nên chúng tôi nắm rõ yêu cầu về năng lực, tiêu chuẩn và đặc thù của từng vị trí đối với từng loại hình doanh nghiệp khác nhau.
  • Tiêu chuẩn năng lực mà chúng tôi xây dựng là dựa trên thực tế, phù hợp với nhu cầu của từng doanh nghiệp chứ không chỉ căn cứ trên sách vở lý thuyết.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết về giải pháp xây dựng bộ tiêu chuẩn năng lực nầy và các dịch vụ tư vấn quản lý khác của chúng tôi.

TINH HOA QUẢN TRỊ (IME Vietnam)