Xây Dựng Cấu Trúc Tổ Chức

Giới thiệu dịch vụ thiết kế mô hình kinh doanh và cấu trúc doanh nghiệp, một phần trong gói tư vấn hệ thống quản lý của Tinh Hoa Quản Trị (IME Vietnam).

Mô hình kinh doanh và cấu trúc tổ chức một công ty được ví như phần kết cấu trụ cột khung của tòa nhà. Thiết kế khéo thì chi phí thấp nhưng vẫn đảm bảo tải theo yêu cầu, hiệu suất diện tích sử dụng cao và như vậy giúp tăng hiệu quả khai thác tòa nhà. Nếu thiết kế kết cấu khung cột ít hoặc quá nhỏ thì không đảm bảo tải, nguy cơ sụp đổ rình rập. Ngược lại, nếu thiết kế khung cột to, quá nhiều, thì chi phí cao nhưng hiệu quả khai thác lại thấp.

Một mô hình kinh doanh với cấu trúc tổ chức hợp lý, khoa học thì sẽ mang lại lợi ích sau:

 • Công việc nội bộ, yêu cầu của khách hàng được xử lý đúng hạn thời gian, đúng chất lượng yêu cầu với chi phí hợp lý.
 • Dễ quản lý, dễ triển khai công việc nhờ việc phân công rõ ràng, minh bạch giữa các cá nhân, đơn vị phòng ban.
 • Dễ kiểm soát, dễ phát hiện những yếu kém tồn tại để khắc phục nhờ trách nhiệm được phân định rõ ràng từng tổ chức, đến từng cá nhân.
 • Là cơ sở để xây dựng một hệ thống quản lý doanh nghiệp khoa học và mang tính tự động hóa cao.

Đặc điểm dịch vụ.

 • Mô hình kinh doanh và cấu trúc tổ chức được xây dựng dựa trên việc xác định khâu then chốt trên chuỗi giá trị của doanh nghiệp (core activity), từ đó xác định trọng tâm của cấu trúc tổ chức và thiết kế cấu trúc tổ chức tối ưu.
 • Dựa trên lộ trình và tình trạng doanh nghiệp, chúng tôi có thể đề xuất tái cấu trúc, cấu trúc tạm thời, cấu trúc tổ chức chuyển tiếp (transforming organization structure), phù hợp trong giai đoạn chuyển tiếp giữa hai mô hình kinh doanh khác nhau.
 • Bao gồm hệ thống tài liệu mô tả trách nhiệm của từng đơn vị thành viên trong cấu trúc tổ chức (functional responsibilities).
 • Bao gồm hệ thống tài liệu mô tả công việc (job description) cho từng vị trí trong cấu trúc tổ chức.
 • Quan hệ giữa các chức năng, đơn vị nội bộ được dựa trên các thỏa thuận xử lý công việc (service level agreement).
 • Hệ thống phân nhóm công việc (job groups system) khoa học, xuyên suốt bộ máy tổ chức của công ty, giúp cho việc xây dựng các chính sách lợi ích của công ty được đơn giản, thuận tiện.

Lợi ích cho doanh nghiệp.

 • Hơn 50% các vấn đề mà các CEO phải đương đầu hàng ngày là do mô hình kinh doanh, cấu truc tổ chức không hợp lý, gói dịch vụ này là nhằm giải quyết dứt điểm những vấn đề này.
 • Xây dựng một lần, lợi ích mang lại lâu dài với một mức chi phí hợp lý.
 • Không phải mất thời gian và công sức điều chỉnh, thay đổi, vì công việc được thực hiện bởi những chuyên gia dày dặn kinh nghiệm.

Vui lòng liên lạc với chúng tôi để biết thêm chi tiết.

IME Vietnam