Quản lý chất lượng sản phẩm tại nhà máy - Đỗ Hòa

Quản Lý Chất Lượng

Quản lý chất lượng (quality management) là một đơn vị chức năng trong doanh nghiệp được tổ chức ra nhằm mục đích đảm bảo sự ổn định và nhất quán cho tổ chức, dịch vụ hay sản phẩm.

Add a comment

GHI DANH

Các lớp học online của TINH HOA QUẢN TRỊ

Bài Khác Trong Mục

Liên Lạc

Địa chỉ văn phòng: 76 Hoa Cúc, P. 7, Q.PN, TP. HCM

Tel: (84) 28 3636 9946

Mobile: (84) 913 801 911

Email: contact@tinhhoaquantri.com