Chiêu bán hàng

Các chiêu "chạy chỉ tiêu bán hàng" cuối năm.

Ngày tháng này, quân kinh doanh (sales và marketing) hẳn là đang phải vắt giò lên cổ mà chạy chỉ tiêu. Ai cũng muốn team mình đạt chỉ tiêu để anh em cùng vui vẻ cuối năm, vừa tự hào về thành tích vừa lại được thưởng cao, Tết lễ nhờ thế mà vui vẻ hơn.

Bán hàng

Có tin tưởng và tự hào về sản phẩm của mình thì mới bán được hàng.

Kỹ năng bán hàng là quan trọng, nhưng điều quan trọng hơn là người bán phải tin yêu, phải tự hào và phải thực sự sử dụng sản phẩm của mình.

Quản trị bán hàng

Quản trị Bán hàng

Nghề bán hàng được cho là một trong những nghề xưa nhất trên thế gian, được gọi bằng nhiều chức danh khác nhau như: nhân viên bán hàng, kỹ sư bán hàng, đại diện bán hàng, nhân viên phát triển kinh doanh, nhân viên tư vấn sản phẩm, đại lý .v.v.