Quản trị sales

Sales - có phải sale nào cũng giống sale nào?

Nếu bạn học một khoá kỹ năng sales dành cho một thị trường, chẳng hạn FMCG, rồi tìm cách áp dụng vào một doanh nghiệp có đặc thù hoạt động bán hàng khác, chẳng hạn B2B, thì là hoàn toàn bất cập.Tương tự đối với việc áp dụng mô hình tổ chức, quản lý và chính sách dành cho Sales từ một tổ chức, doanh nghiệp khác.

Add a comment
Chiêu bán hàng

Các chiêu "chạy chỉ tiêu bán hàng" cuối năm.

Ngày tháng này, quân kinh doanh (salesmarketing) hẳn là đang phải vắt giò lên cổ mà chạy chỉ tiêu. Ai cũng muốn team mình đạt chỉ tiêu để anh em cùng vui vẻ cuối năm, vừa tự hào về thành tích vừa lại được thưởng cao, Tết lễ nhờ thế mà vui vẻ hơn.

Add a comment
Bán hàng

Có tin tưởng và tự hào về sản phẩm của mình thì mới bán được hàng.

Kỹ năng bán hàng là quan trọng, nhưng điều quan trọng hơn là người bán phải tin yêu, phải tự hào và phải thực sự sử dụng sản phẩm của mình.

Add a comment
Quản trị bán hàng

Quản trị Bán hàng

Nghề bán hàng được cho là một trong những nghề xưa nhất trên thế gian, được gọi bằng nhiều chức danh khác nhau như: nhân viên bán hàng, kỹ sư bán hàng, đại diện bán hàng, nhân viên phát triển kinh doanh, nhân viên tư vấn sản phẩm, đại lý .v.v.

Add a comment