Brand hay Marketing

Câu hỏi này nghe quá quen, quá xưa rồi, đã tốn rất nhiều thời gian của các doanh nghiệp, giới nghiên cứu để trả lời rồi. Tuy đã được bàn nhiều thế, nhưng hình như là vẫn chưa có câu trả lời thỏa đáng như mong muốn của mọi người, nên lâu lâu nó vẫn được nêu lên lại.

Phân khúc thị trường
Mục tiêu marketing
Đầu tư xây dựng thương hiệu
Hoạch định chiến lược