Staff Survey

Việc nắm bắt và đo lường cảm nhận của nhân viên đã trở thành một công việc thường xuyên tại các công ty, tập đoàn lớn.

IME Vietnam cung cấp công cụ Staff Suvey Online như là một công cụ hỗ trợ quản lý nhân sự, nhằm mục đích khảo sát nhân viên, thăm dò ý kiến và đo lường mức độ hài lòng của nhân viên.

Đặc điểm của dịch vụ:

- Khảo sát được thực hiện online (qua mạng internet).

- Khảo sát online do đơn vị bên ngoài tổ chức mang tính khách quan và đảm bảo sự riêng tư.

- CBNV có thể tham gia khảo sát bất kỳ khi nào, tại bất kỳ nơi đâu mà họ thấy thuận tiện, chỉ cần có kết nối internet.

Lợi ích cho khách hàng.

- Việc khảo sát được thực hiện online (qua mạng internet) nên rất thuận tiện, khách hàng không phải mất thời gian và chi phí tổ chức, thu lại phản hồi và phân tích kết quả.

- Khảo sát online do đơn vị bên ngoài tổ chức mang tính khách quan và riêng tư, giúp CBNV yên tâm và trả lời khách quan hơn.

- Khảo sát online vừa tiện lợi lại mang tính kinh tế cao, chi phí thấp so với thực hiện tập trung.

IME Vietnam