• Kingston Office Building, 146 Nguyễn Văn Trỗi, P8, Phú Nhuận, TP.HCM
 • (+84) 3535 5065; (+84) 913 801 911

Huấn Luyện Offline

Huấn Luyện Offline

Các chương trình huấn luyện trực tiếp (học tập trung)

Khóa học Kỹ năng Marketing nâng cao:

MARKETING COMMUNICATOIN
(Truyền Thông Marketing)

Học trong 3 ngày: 17 tháng 07, 24 tháng 07 và 31 tháng 07 năm 2020.

Học viên chuẩn bị case để làm bài tập thực hành.

Giảng viên hướng dẫn: Đỗ Hòa

Học viên cũ: giảm 20%

Liên hệ cô Thương (039 699 1142) để được tư vấn.

Bắt đầu 17-07-2020 8:00 am
Kết Thúc 31-07-2020 5:00 pm
Registration Start Date 01-07-2020
Số chỗ ngồi 25
Chốt danh sách 14-07-2020
Phí Mỗi Người 5,000,000VND
Địa điểm Rex Hotel, 141 Nguyễn Huệ, Q1, TPHCM

Chúng tôi không còn nhận đăng ký cho chương trình nầy nữa.

Khóa học Kỹ năng Marketing nâng cao:

CUSTOMER AND MARKET ANALYSIS
(Phân Tích Khách Hàng Và Thị Trường)

Học trong 3 ngày: 09 tháng 10, 16 tháng 10 và 24 tháng 10 năm 2020.

Học viên chuẩn bị case để làm bài tập thực hành.

Giảng viên hướng dẫn: Đỗ Hòa

Học viên cũ: giảm 20%

Liên hệ cô Thương (039 699 1142) để được tư vấn.

Bắt đầu 09-10-2020 8:00 am
Kết Thúc 24-10-2020 5:00 pm
Registration Start Date 24-08-2020
Số chỗ ngồi 25
Chốt danh sách 06-10-2020
Phí Mỗi Người 5,000,000VND
Địa điểm Rex Hotel, 141 Nguyễn Huệ, Q1, TPHCM

Chúng tôi không còn nhận đăng ký cho chương trình nầy nữa.

Khóa học Kỹ năng Marketing nâng cao:

MARKET SEGMENTATION AND TARGETING
(Phân Khúc Thị Trường và Xác Định Mục Tiêu)

Học trong 3 ngày: 27 tháng 11, 11 tháng 12 và 18 tháng 12 năm 2020.

Học viên chuẩn bị case để làm bài tập thực hành.

Giảng viên hướng dẫn: Đỗ Hòa

Học viên cũ: giảm 20%

Liên hệ cô Thương (039 699 1142) để được tư vấn.

Bắt đầu 27-11-2020 8:00 am
Kết Thúc 18-12-2020 5:00 pm
Registration Start Date 16-11-2020
Số chỗ ngồi 25
Chốt danh sách 26-11-2020
Phí Mỗi Người 5,000,000VND
Địa điểm Rex Hotel, 141 Nguyễn Huệ, Q1, TPHCM

Chúng tôi không còn nhận đăng ký cho chương trình nầy nữa.

Khóa học kỹ năng marketing nâng cao:

CUSTOMER VALUE PROPOSITION
(Xây Dựng Đề Xuất Giá Trị)

Học trong 3 ngày: 08 tháng 01, 15 tháng 01 và 22 tháng 01 năm 2021.

Học viên chuẩn bị case để làm bài tập thực hành.

Giảng viên hướng dẫn: Đỗ Hòa

Học viên cũ: giảm 20%

Liên hệ cô Thương (039 699 1142) để được tư vấn.

Bắt đầu 08-01-2021 8:00 am
Kết Thúc 22-01-2021 5:00 pm
Registration Start Date 16-11-2020
Số chỗ ngồi 25
Chốt danh sách 05-01-2021
Phí Mỗi Người 5,000,000VND
Địa điểm Rex Hotel, 141 Nguyễn Huệ, Q1, TPHCM

Chúng tôi không còn nhận đăng ký cho chương trình nầy nữa.

Khóa học Kỹ Năng Quản Lý nâng cao:

COACHING FOR PERFORMANCE
(Kèm cặp để nâng cao hiệu quả của nhân viên)

Học trong 2 ngày: 27-28 tháng 02 năm 2021.

Vừa học lý thuyết về phương pháp coaching vừa thực hành.

Giảng viên hướng dẫn: Đỗ Hòa

Học viên cũ: giảm 20%

Liên hệ cô Thương (039 699 1142) để được tư vấn.

Bắt đầu 27-02-2021 8:00 am
Kết Thúc 28-02-2021 5:00 pm
Registration Start Date 22-02-2021
Số chỗ ngồi 25
Chốt danh sách 27-02-2021
Phí Mỗi Người 4,000,000VND
Địa điểm Rex Hotel, 141 Nguyễn Huệ, Q1, TPHCM

Chúng tôi không còn nhận đăng ký cho chương trình nầy nữa.

Khóa học kỹ năng marketing nâng cao:

CHANNEL MANAGEMENT
(Quản Trị Kênh Phân Phối)

Học trong 3 ngày: 29 tháng 01, 05 tháng 02 và 19 tháng 02 năm 2021.

Học viên chuẩn bị case để làm bài tập thực hành.

Giảng viên hướng dẫn: Đỗ Hòa

Học viên cũ: giảm 20%

Liên hệ cô Thương (039 699 1142) để được tư vấn.

Bắt đầu 07-03-2021 8:00 am
Kết Thúc 21-03-2021 5:00 pm
Registration Start Date 28-02-2021
Số chỗ ngồi 25
Chốt danh sách 07-03-2021
Phí Mỗi Người 5,000,000VND
Địa điểm Rex Hotel, 141 Nguyễn Huệ, Q1, TPHCM

Chúng tôi không còn nhận đăng ký cho chương trình nầy nữa.

Khóa học kỹ năng marketing nâng cao:

CHALLENGES OF PRICING
(Chiến Lược Định Giá)

Học trong 3 ngày: 26 tháng 02, 05 tháng 03 và 12 tháng 03 năm 2021.

Học viên chuẩn bị case để làm bài tập thực hành.

Giảng viên hướng dẫn: Đỗ Hòa

Học viên cũ: giảm 20%

Liên hệ cô Thương (039 699 1142) để được tư vấn.

Bắt đầu 28-03-2021 8:00 am
Kết Thúc 11-04-2021 5:00 pm
Registration Start Date 14-03-2021
Số chỗ ngồi 25
Chốt danh sách 11-04-2021
Phí Mỗi Người 5,000,000VND
Địa điểm Rex Hotel, 141 Nguyễn Huệ, Q1, TPHCM

Chúng tôi không còn nhận đăng ký cho chương trình nầy nữa.

Khóa học kỹ năng marketing nâng cao:

MARKETING PLAN IMPLEMENTATION
(Thực Thi Kế Hoạch Marketing)

Học trong 3 ngày: 09 tháng 04, 16 tháng 04 và 23 tháng 04 năm 2021.

Học viên chuẩn bị case để làm bài tập thực hành.

Giảng viên hướng dẫn: Đỗ Hòa

Học viên cũ: giảm 20%

Liên hệ cô Thương (039 699 1142) để được tư vấn.

Bắt đầu 09-04-2021 8:00 am
Kết Thúc 23-04-2021 5:00 pm
Registration Start Date 29-03-2021
Số chỗ ngồi 25
Chốt danh sách 06-04-2021
Phí Mỗi Người 5,000,000VND
Địa điểm Rex Hotel, 141 Nguyễn Huệ, Q1, TPHCM

Chúng tôi không còn nhận đăng ký cho chương trình nầy nữa.

Your Shopping Cart

Giỏ hàng còn trống

Cùng Chủ Đề

 • Bài học về Xây dựng kịch bản thị trường

  Xây dựng kịch bản
  Chi tiết...  
 • Bài học Quản lý Chuyên nghiệp - Chiến lược Cấp Tập đoàn

  Chiến lược cấp tập đoàn
  Chi tiết...  
 • Bài học Quản Lý Chuyên Nghiệp: lộ trình tăng trưởng doanh nghiệp

  Lộ trình tăng trưởng
  Chi tiết...