IT purchase business case

By 185 Downloads

IT purchase business case

Một biểu mẫu được sử dụng như là một thủ tục cần phải thực hiện khi nhân viên yêu cầu công ty mua, trang bị một thiết bị CNTT (pc, laptop, cellphone, handholds..).

Một biểu mẫu được sử dụng như là một thủ tục cần phải thực hiện khi nhân viên yêu cầu công ty mua, trang bị một thiết bị CNTT (pc, laptop, cellphone, handholds..).

Tên tài liệu: Blackberry Business Case_Do Hoa.pdf
Kích thước: 132.96 KB
Loại tài liệu: application/pdf
Lượt xem: 4895 Lượt xem
Tải về: 185 times
Ngày tạo: 04-04-2017
Ngày cập nhật: 04-04-2017