Bản tin số 1 - Group Quản Lý Doanh Nghiệp HOT!

By 470 Downloads

Bản tin số 1 - Group Quản Lý Doanh Nghiệp

Nhóm Quản Lý Doanh Nghiệp, như tên gọi, là một nhóm Facebook của những người quan tâm đến vấn đề quản lý doanh nghiệp. Ngoài việc thảo luận tại Face của nhóm, nhóm còn phát hành Bulletin nhằm chia sẻ với cộng đồng những nội dung hay đã được chọn lọc.

Nhóm Quản Lý Doanh Nghiệp, như tên gọi, là một nhóm Facebook của những người quan tâm đến vấn đề quản lý doanh nghiệp. Ngoài việc thảo luận tại Face của nhóm, nhóm còn phát hành Bulletin nhằm chia sẻ với cộng đồng những nội dung hay đã được chọn lọc.

Tên tài liệu: Group_QLDN_Newsletter_01_300915.pdf
Kích thước: 946.93 KB
Loại tài liệu: application/pdf
Lượt xem: 4763 Lượt xem
Tải về: 470 times
Ngày tạo: 09-30-2015
Ngày cập nhật: 11-29-2015

Liên Lạc

Địa chỉ văn phòng: Unit 502, 32-34 Ngô Đức Kế, BN, Q1, TP. HCM

Tel: (84) 08 38212402

Mobile: (84) 913801911

Email: contact@tinhhoaquantri.com

Follow Đỗ Hòa