Kênh Omni

Chương trình huấn luyện CEO Chuyên nghiệp hôm nay tiếp tục với bài số 9 về phối hợp marketing (marketing mix) và bài số 10 về kênh phân phối (channel strategy). Đây là những kiến thức cần thiết giúp người CEO có thể tổ chức và quản lý hoạt động marketing và sales của doanh nghiệp.

Công cụ marketing

Bài học lớp CEO Chuyên nghiệp hôm nay tôi chia sẻ về Qui trình Hoạch định Marketing. Theo tôi thì giá trị của bài này nằm ở chỗ nếu các anh chị làm CEO mà không có năng khiếu, "không hạp" với marketing, thì chỉ cần nghiên cứu kỹ bài này là các anh chị có đủ kiến thức để quản lý và kiểm soát hoạt động marketing.

Phân khúc thị trường

Bài 9-14 của lớp CEO Chuyên Nghiệp trang bị tư duy phân khúc giúp người kinh doanh nhìn thị trường với nhiều phân khúc gắn liền với các nhu cầu, hành vi và giá trị. Qua đó nó cho phép chúng ta chọn lựa và xác định thị trường mục tiêu cho mình. Đồng thời cũng biết mình cần gì để có thể chinh phục nhóm khách mà mình đã chọn lựa.

Hôm rồi gặp một doanh nhân, anh ấy có phản hồi chương trình huấn luyện CEO Chuyên Nghiệp của chúng tôi dài quá, đến những 12 tháng nên cũng khó cho người học. Tôi nghĩ đây có lẽ cũng là thắc mắc của nhiều người nên xin có đôi lời giải thích.