• Kingston Office Building, 146 Nguyễn Văn Trỗi, P8, Phú Nhuận, TP.HCM
  • (+84) 3535 5065; (+84) 913 801 911

Tinh Hoa Quản Trị

Tinh Hoa Quản Trị (IME Vietnam) là Công ty tư vấn quản lý doanh nghiệp, có bề dày hoạt động trên 10 năm.
Chuyển Đổi Số
IT

Chuyển đổi số (digital transformation) là xu hướng hiện đại hóa quản trị doanh nghiệp và đã xảy ra từ nhiều năm trước trên thế giới. Tuy nhiên, ở Việt Nam thì chỉ khi dịch CoVid-19 bùng lên thì chuyển đổi số mới được nhiều doanh nghiệp và cộng đồng quan tâm.