• Kingston Office Building, 146 Nguyễn Văn Trỗi, P8, Phú Nhuận, TP.HCM
  • (+84) 3535 5065; (+84) 913 801 911

Tinh Hoa Quản Trị

Tinh Hoa Quản Trị (IME Vietnam) là Công ty tư vấn quản lý doanh nghiệp, có bề dày hoạt động trên 10 năm.
Thị trường là một đường đua

Khi tham gia một thị trường mới, một ngành hàng mới, thì việc có trụ được lâu dài hay không, vấn đề không nằm ở vốn nhiều hay ít, hay ý chí và quyết tâm của người kinh doanh cao bao nhiêu, mà nằm ở chỗ anh có lợi thế cạnh tranh đối với thị trường ấy, ngành hàng ấy hay không.