Chức năng mua và hợp đồng

Hợp đồng và Mua

Có thể nói đây là phòng nắm lượng tiền lớn nhất của công ty, bởi với hầu hết các công ty lớn, tất cả các hợp đồng mua bán trong công ty đều phải qua cửa này.

Add a comment

GHI DANH

Các lớp học online của TINH HOA QUẢN TRỊ

Bài Khác Trong Mục

Liên Lạc

Địa chỉ văn phòng: 76 Hoa Cúc, P. 7, Q.PN, TP. HCM

Tel: (84) 28 3636 9946

Mobile: (84) 913 801 911

Email: contact@tinhhoaquantri.com