Quản lý ngân sách

Quản lý ngân sách đầu tư - Capex Management

Nếu không có một qui trình và chính sách quản lý hiệu quả, sẽ dễ dấn đến sự ra đời của những "dự án đẻ non", tức là chưa được tính toán thấu đáo, mang tính cảm hứng nhất thời hay xuất phát từ tình cảm, lợi ích của một cá nhân hay nhóm người trong tổ chức, doanh nghiệp.

Khai thác sức mạnh của văn hoá trong quản lý doanh nghiệp.

Theo nắm bắt của tôi, đa số các anh chị giữ vai trò quản lý còn nghi ngờ, không tin hoặc xem nhẹ về vai trò và sức mạnh của văn hoá tổ chức.

Agile management

6 Lý Do Tại Sao Cần Luân Chuyển Nhân Sự.

Nhân đầu năm, là mùa các doanh nghiệp thường tập trung vào công tác HR tôi xin chia sẻ một số quan điểm của mình về vấn đề luân chuyển nhân sự.

Tối ưu hóa tài chính

Có nên trao "bí mật tài chính doanh nghiệp" cho CFO thuê ngoài?

Thực tế là nhiều trường hợp khả năng gia tăng doanh thu, lợi nhuận từ thị trường là rất khó, nên kiếm thêm 1% lợi nhuận từ tài chính thì dễ hơn kiếm thêm 1% lợi nhuận từ bán sản phẩm.

Hội thảo quản lý nhân sự

Tại sao cần quản lý năng lực nhân viên?

Nhiều công ty vẫn theo quan điểm quản lý nhân sự cũ: săn tìm người biết việc để tuyển vào rồi khai thác năng lực sẵn có của họ cho đến khi thấy không còn phát huy gì nữa thì tìm cách sa thải hoặc "bỏ quên" họ.