Phát triển cá nhân hay phát triển tổ chức?

Có nhiều doanh nghiệp muốn phát triển tổ chức (organization effectiveness), nhưng lại tổ chức huấn luyện toàn những nội dung phát triển cá nhân (personal effectiveness)!

Add a comment
Quản lý tài chính doanh nghiệp

Quản lý Tài chính là nhiệm vụ của riêng phòng TC-KT, hay là trách nhiệm của .... bà xã?

Tại buổi offline hôm qua CN 02/12/2018 tôi đã có một buổi chia sẻ với cộng đồng Group Quản Lý Doanh Nghiệp về đề tài quản lý tài chính trong doanh nghiệp.

Add a comment
Quản lý ngân sách

Quản lý ngân sách đầu tư - Capex Management

Nếu không có một qui trình và chính sách quản lý hiệu quả, sẽ dễ dấn đến sự ra đời của những "dự án đẻ non", tức là chưa được tính toán thấu đáo, mang tính cảm hứng nhất thời hay xuất phát từ tình cảm, lợi ích của một cá nhân hay nhóm người trong tổ chức, doanh nghiệp.

Add a comment

Khai thác sức mạnh của văn hoá trong quản lý doanh nghiệp.

Theo nắm bắt của tôi, đa số các anh chị giữ vai trò quản lý còn nghi ngờ, không tin hoặc xem nhẹ về vai trò và sức mạnh của văn hoá tổ chức.

Add a comment
Agile management

6 Lý Do Tại Sao Cần Luân Chuyển Nhân Sự.

Nhân đầu năm, là mùa các doanh nghiệp thường tập trung vào công tác HR tôi xin chia sẻ một số quan điểm của mình về vấn đề luân chuyển nhân sự.

Add a comment