Agile management
Tối ưu hóa tài chính
Hội thảo quản lý nhân sự
Chức năng mua và hợp đồng
Chức năng pháp lý doanh nghiệp

Pháp lý là một chức năng không thể thiếu trong các doanh nghiệp lớn, nơi các giao dịch thường có giá trị rất cao và chỉ cần sơ hở về mặt pháp lý đối với một giao dịch thì toàn bộ lợi nhuận hoạt động trong năm sẽ biến mất.