Bên cạnh các kỹ năng chuyên môn, các kỹ năng quản lý và làm việc hiệu quả đóng những vai trò rất quan trọng góp phần tạo nên năng lực làm việc của một cá nhân trong các tổ chức.

Nội dung huấn luyện.

 1. Vai trò và chức năng của người quản lý. (1 ngày)
  Hiểu được bản chất vai trò và chức năng của người quản lý trong tổ chức.
  Biết được những kỹ năng cần thiết cho người quản lý.

 2. Kỹ năng lãnh đạo đội nhóm. (1 ngày). 
  Xác định được vai trò và trách nhiệm lãnh đạo của người quản lý.
  Áp dụng được các phong cách lãnh đạo phù hợp.
  Áp dụng được các kỹ năng lãnh đạo một cách hiệu quả
  Hình thành hoặc tham gia và thúc đẩy đội đạt được mục tiêu

 3. Hoạch định và kiểm soát công việc (2 ngày)
  Nhận ra tầm quan trọng của hoạch định và kiểm soát khi thực hiện một công việc
  Có khả năng thiết lập mục tiêu công việc cá nhân và sử dung các công cụ lâp kế hoạch cá nhân để đạt được mục tiêu công việc
  Có khả năng lập kế hoạch thực hiện và kiểm soát một công việc nhóm, sử dung sơ đồ PERT và biểu đồ
  GANTT để hoạch định và theo dõi tiến độ thực hiện
  Áp dụng những nguyên tắc hoạch định và kiểm soát công việc nhóm với nguồn lực bị chia sẻ

 4. Giải quyết vấn đề và ra quyết định (2 ngày)
  Thống nhất khái niệm vấn đề và một số cách phân loại vấn đề
  Nắm được các bước trong qui trình giải quyết và hiểu được tầm quan trọng của việc áp dụng qui trình.
  Sử dụng những công cụ để xác định nguyên nhân của vấn đề
  Sử dụng những công cụ tư duy (logic và sáng tạo) để tìm phương án giải quyết vấn đề
  Sử dụng các công cụ ra quyết định để lựa chọn giải pháp
  Lập kế hoạch thực hiện giải pháp

 5. Thực hiện sự thay đổi (2 ngày)
  Hiểu bản chất của thay đổi và những sai lầm phổ biến khi đánh giá thay đổi.
  Nhận thức đúng về vai trò của nhà quản lý đối với những thay đổi trong DN
  Xác định được những tác động của thay đổi đối với nhân viên
  Áp dụng được qui trình thực hiện thay đổi vào thực tiễn công việc
  Thực hành một số kỹ năng cần thiết để thực hiện thay dổi thành công

 6. Kỹ năng giao tiếp trong công việc (2 ngày)
  Xác định các trở ngại trong giao tiếp và cách khắc phục
  Sử dụng hiệu quả các ngôn ngữ giao tiếp
  Áp dụng các kỹ thuật giao tiếp

 7. Kỹ năng tạo ảnh hưởng (2 ngày)
  Nhận thức được tầm quan trọng của việc kết nối động lực và hiệu quả làm việc của nhân viên
  Xác định đúng động lực làm việc của nhân viên
  Đóng góp xây dựng môi trường làm việc tích cực tại doanh nghiệp.

 8. Kỹ năng giải quyết mâu thuẩn (1 ngày)
  Biết được bản chất của mâu thuẫn
  Áp dụng những cách tiếp cận tích cực để giải quyết mâu thuẫn giữa cá nhân với người khác
  Áp dụng những kỹ năng phòng ngừa mâu thuẫn xảy ra trong công việc

 9. Kỹ năng huấn luyện nhân viên trong công việc (2 ngày)
  Hiểu rõ ý nghĩa và lợi ích mà huấn luyện mang lại cho người quản lý
  Áp dụng những công cụ để huấn luyện nhân viên
  Thực hiện các bước để duy trì hoạt động huấn luyện trong công tác của người quản lý

Qui Trình và Phương Pháp Đào Tạo

Qui trình đào tạo bao gồm 3 giai đoạn:

 1. Tổ chức chương trình đào tạo, sử dụng phương pháp đào tạo tiên tiến theo công nghệ đào tạo ứng dụng nhằm phát huy tối đa tính tích cực và chủ động của học viên trong lớp học với các tình huống thảo luận và bài tâp thực hành tại lớp. Giáo trình và phương pháp truyền đạt được xây dựng theo hướng giải quyết vấn đề, thực hành và phát huy tối đa tính chủ động của học viên. Trong quá trình học, học viên được khuyến khích liên hệ thực tiễn hoạt động của doanh nghiệp để phát hiện ra các vấn đề tồn tại. Vấn đề của học viên sẽ đượ
 2. Phân tích nhu cầu đào tạo tại doanh nghiệp, phát hiện những vấn đề thực tiễn, từ đó xây dựng chương trình đào tạo phù hợp, giúp doanh nghiệp giải quyết được những vấn đề của mình.
 3. c phân tích trên lớp và sử dụng như các ví dụ minh họa sống động. Học viên sẽ thực hành các kỹ năng ngay tại lớp. Trong khóa học, với vai trò là người dẫn dắt và hỗ trợ, giảng viên sẽ vận dụng phương pháp học tương tác để học viên chủ động tiếp nhận kỹ năng mới, thông qua những hoạt động như thảo luận nhóm, diễn vai, trò chơi, .v.v... Các bài tập ứng dụng là những gợi ý để học viên xây dựng kế hoạch hành động cá nhân để áp dụng tại doanh nghiệp của mình sau khóa học.
 4. Theo dõi đánh giá việc áp dụng của học viên vào công việc thực tế, hổ trợ miễn phí khi doanh nghiệp gặp phải khó khăn trong việc áp dụng các kỹ năng quản lý vào thực tiễn.

Các phương pháp đào tạo được sử dụng:

 • Thảo luận mở
 • Nghiên cứu tình huống
 • Bài tập tự đánh giá
 • Diễn vai
 • Trò chơi
 • Thuyết giảng ngắn…

TINH HOA QUẢN TRỊ (IME Vietnam)