Tư vấn chiến lược

Tư Vấn Chiến Lược

Nội dung gói Tư vấn Chiến lược mà IME Vietnam mang đến cho khách hàng không chỉ là một bản tài liệu chiến lược, những lợi ích và giá trị đi kèm theo bản tài liệu chiến lược mới là sự khác biệt của IME Vietnam

Add a comment
HDTV họp bàn chiến lược

Chiến Lược Tập Đoàn

Chiến lược tập đoàn khác với chiến lược doanh nghiệp ở chỗ nó nặng về phần quản trị, định hướng vĩ mô và mô hình tổ chức hơn là nhằm quản lý một hoạt động kinh doanh cụ thể.

Add a comment
Chiến lược công ty
Chiến lược công ty

Chiến Lược Công Ty Đa Ngành

Nội dung gói tư vấn chiến lược dành cho khách hàng doanh nghiệp kinh doanh đa ngành nghề, hoặc một ngành nghề nhưng tham gia nhiều công đoạn khác nhau.

Add a comment
Lợi thế cạnh tranh - Jack Welch

Chiến Lược Kinh Doanh

Chiến lược kinh doanh, hay chiến lược của một đơn vị kinh doanh chỉ ra phương thức mà doanh nghiệp sẽ đối đầu với các đối thủ chủ yếu trên từng phân khúc thị trường. Không chỉ nhằm chinh phục khách hàng và chiến thắng trên thị trường hàng ngày, chiến lược kinh doanh giúp vạch ra con đường mà ngành kinh doanh sẽ phát triển về lâu dài.

Add a comment

GHI DANH

Các lớp học online của TINH HOA QUẢN TRỊ

Mô hình Tư vấn

Strategy Consulting Model

Liên Lạc

Địa chỉ văn phòng: 76 Hoa Cúc, P. 7, Q.PN, TP. HCM

Tel: (84) 28 3636 9946

Mobile: (84) 913 801 911

Email: contact@tinhhoaquantri.com