Downloads

Để download biểu mẫu, vui lòng đăng nhập.

Display:
Sort By:

Board Resolution Certification

Login để tải các biểu mẫu khác.

Một biểu mẫu được sử dụng như là một thủ tục cần phải thực hiện khi nhân viên yêu cầu công ty mua, trang bị một thiết bị CNTT (pc, laptop, cellphone, handholds..).

Bulletin số 3 về nội dung thảo luận của Group Quản Lý Doanh Nghiệp.

Nhóm Quản Lý Doanh Nghiệp, như tên gọi, là một nhóm Facebook của những người quan tâm đến vấn đề quản lý doanh nghiệp. Ngoài việc thảo luận tại Face của nhóm, nhóm còn phát hành Bulletin nhằm chia sẻ với cộng đồng những nội dung hay đã được chọn lọc.

Liên Lạc

Địa chỉ văn phòng: Unit 502, 32-34 Ngô Đức Kế, BN, Q1, TP. HCM

Tel: (84) 08 38212402

Mobile: (84) 913801911

Email: contact@tinhhoaquantri.com

Follow Đỗ Hòa