• Unit K-03.29, Kingston Office Building, 146 Nguyễn Văn Trỗi, P8, Phú Nhuận, TP.HCM
 • (+84) 3535 5065; (+84) 913 801 911

Tư Vấn Quản Lý

Giải pháp Tư Vấn Quản Lý của Tinh Hoa Quản Trị.
ĐĂNG KÝ: Nhấn để đăng ký
Thẻ điểm cân bằng

Hệ thống Thẻ điểm Cân bằng (balanced scorecards) là một công cụ quản lýị chiến lược, là một khung mẫu các mục tiêu công việc (scorecards) được kết nối với nhau như một sơ đồ chiến lược (strategy mapping) do David Norton và Robert Kaplan đề xuất.

ĐĂNG KÝ: Nhấn để đăng ký
ĐĂNG KÝ: Nhấn để đăng ký
ĐĂNG KÝ: Nhấn để đăng ký
kế hoạch ngân sách

Kế hoạch ngân sách là sự tính toán, là dự báo, là mục tiêu đề ra về mặt tài chính của một công ty. Xây dựng kế hoạch ngân sách theo kiểu "ước" thì là đơn giản và ai cũng làm được, nhưng nếu làm nghiêm túc, tức là tính toán đầy đủ và phản ánh đúng để theo đó mà thực hiện thì không phải là việc dễ dàng.

ĐĂNG KÝ: Nhấn để đăng ký
Kế toán quản trị

Kế toán thuế thì doanh nghiệp nào cũng có vì do luật qui định, riêng kế toán quản trị thì rất ít doanh nghiệp triển khai. Thực ra, chức năng kế toán thuế là chỉ để phục vụ cho nghĩa vụ đóng thuế chứ không giúp CEO quản lý doanh nghiệp. Kế toán quản trị mới là công cụ tài chính giúp CEO quản lý hiệu quả.

ĐĂNG KÝ: Nhấn để đăng ký

Bài Mới

 • Quản lý ứng dụng CNTT của bạn có bắt kịp yêu cầu?

  Quản lý ứng dụng CNTT
  ĐĂNG KÝ: Nhấn để đăng ký
  Chi tiết...  
 • Đề xuất value - khách hàng value gì?

  Customer Value Proposition
  ĐĂNG KÝ: Nhấn để đăng ký
  Chi tiết...  
 • Chuyển đổi số - Chuyển cái gì, chuyển đổi để làm gì?

  Chuyển Đổi Số
  ĐĂNG KÝ: Nhấn để đăng ký
  Chi tiết...