• Kingston Office Building, 146 Nguyễn Văn Trỗi, P8, Phú Nhuận, TP.HCM
  • (+84) 3535 5065; (+84) 913 801 911

Tinh Hoa Quản Trị

Tinh Hoa Quản Trị (IME Vietnam) là Công ty tư vấn quản lý doanh nghiệp, có bề dày hoạt động trên 10 năm.
Hoạch định chiến lược

Tư vấn Hoạch định Chiến lược là một dịch vụ thuộc loại thế mạnh của Công ty Tư vấn Tinh Hoa Quản Trị, nhiều khách hàng chọn chúng tôi để cùng đồng hành với doanh nghiệp trong việc vạch ra con đường phát triển cho doanh nghiệp. Dưới đây là một case tiêu biểu.