• Unit K-03.29, Kingston Office Building, 146 Nguyễn Văn Trỗi, P8, Phú Nhuận, TP.HCM
 • (+84) 3535 5065; (+84) 913 801 911

Development Tools

Các công cụ phát triển năng lực cho cá nhân và tổ chức.
ĐĂNG KÝ: Nhấn để đăng ký
ĐĂNG KÝ: Nhấn để đăng ký
Khảo sát nhân viên online

Việc nắm bắt và đo lường cảm nhận của nhân viên đã trở thành một công việc thường xuyên tại các công ty, tập đoàn lớn. Kết quả thu được từ phản hồi của CBNV giúp lãnh đạo doanh nghiệp đưa ra những điều chỉnh thích hợp để cải tiến môi trường làm việc, điều chỉnh các chính sách nhằm tăng hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

ĐĂNG KÝ: Nhấn để đăng ký
Vai trò cá nhân trong đội ngũ

Tại sao có những đội nhóm thường có thể hoàn thành tốt công việc trong khi những đội nhóm khác thì lại không? Người ta tin rằng hiệu quả hoạt động của một đội nhóm có sự liên quan giữa đặc điểm cá nhân của những người đứng trong đội ngũ và dự án, mục tiêu mà đội ngũ đó cần đạt được.

ĐĂNG KÝ: Nhấn để đăng ký
ĐĂNG KÝ: Nhấn để đăng ký
ĐĂNG KÝ: Nhấn để đăng ký

Bài Mới

 • Quản lý ứng dụng CNTT của bạn có bắt kịp yêu cầu?

  Quản lý ứng dụng CNTT
  ĐĂNG KÝ: Nhấn để đăng ký
  Chi tiết...  
 • Đề xuất value - khách hàng value gì?

  Customer Value Proposition
  ĐĂNG KÝ: Nhấn để đăng ký
  Chi tiết...  
 • Chuyển đổi số - Chuyển cái gì, chuyển đổi để làm gì?

  Chuyển Đổi Số
  ĐĂNG KÝ: Nhấn để đăng ký
  Chi tiết...