• Unit K-03.29, Kingston Office Building, 146 Nguyễn Văn Trỗi, P8, Phú Nhuận, TP.HCM
  • (+84) 3535 5065; (+84) 913 801 911

Trở thành số 1 trên thị trường

Nếu khách hàng có tham vọng và nguồn lực thì chúng tôi có chiến lược để giúp khách hàng hiện thực hóa điều này. Đây là cam kết của chúng tôi!

New Articles.

Latest Articles

Quản lý ứng dụng CNTT của bạn có bắt kịp yêu cầu?
01 25, 2021
Có thể nói ngày nay không có doanh nghiệp nào là không sử dụng ứng dụng ít ...
Case tiêu biểu về ứng dụng quản lý hiện đại
01 19, 2021
Tháng 6 năm 2008 chủ tịch Công ty CP Kềm Nghĩa hẹn gặp tôi và đặt vấn đề ...
Case tiêu biểu về triển khai chiến lược phát triển
01 17, 2021
Tư vấn Hoạch định Chiến lược là một dịch vụ thuộc loại thế mạnh của ...
Đề xuất value - khách hàng value gì?
01 14, 2021
Trong khóa học Xây Dựng Đề Xuất Giá Trị Khách Hàng mà tôi tổ chức gần ...
Our Missions.

Hỗ trợ doanh nghiệp vượt lên, trở thành người dẫn đầu thị trường

Sứ mệnh của chúng tôi là giúp doanh nghiệp khách hàng vượt lên và trở thành Số 1 trên thị trường, nhờ vào một chiến lược sáng tạo và thích hợp.

THE PAN GROUP
VIN GROUP
TH GROUP
TWITTER BEANS COFFEE
BITEX GROUP
VINATABA GROUP