lãnh đạo
Quản lý rủi ro
Nhà thuốc tây
Năng lực CEO

Các CEO kiêm chủ doanh nghiệp thường không đủ năng lực để làm tròn vai, nhưng khi thuê CEO ngoài thì họ thường kỳ vọng cao ở người CEO thuê ngoài này. Trong thực tế thì các CEO đến từ các công ty, tập đoàn nước ngoài thường thất bại không phải vì năng lực mà vì không phù hợp văn hóa.

Cấu trúc phức tạp