IT purchase business case

By 193 Downloads

IT purchase business case

Một biểu mẫu được sử dụng như là một thủ tục cần phải thực hiện khi nhân viên yêu cầu công ty mua, trang bị một thiết bị CNTT (pc, laptop, cellphone, handholds..).

Một biểu mẫu được sử dụng như là một thủ tục cần phải thực hiện khi nhân viên yêu cầu công ty mua, trang bị một thiết bị CNTT (pc, laptop, cellphone, handholds..).

Tên tài liệu: Blackberry Business Case_Do Hoa.pdf
Kích thước: 132.96 KB
Loại tài liệu: application/pdf
Lượt xem: 5331 Lượt xem
Tải về: 193 times
Ngày tạo: 04-04-2017
Ngày cập nhật: 04-04-2017

Liên Lạc

Địa chỉ văn phòng: Unit 502, 32-34 Ngô Đức Kế, BN, Q1, TP. HCM

Tel: (84) 08 38212402

Mobile: (84) 913801911

Email: contact@tinhhoaquantri.com

Follow Đỗ Hòa