Trương Bắc Sơn

Anh Trương Bắc Sơn có kinh nghiệm 25 năm là chuyên gia Bán hàng- Phát triển Năng lực -Phát triển Kinh Doanh tại nhiều tập đoàn Đa Quốc Gia và Việt Nam.

Tham gia huấn luyện các nội dung cho Doanh nghiệp :

- Quản trị hệ thống phân phối
- Xây dựng và quản lý bộ phận Kinh doanh
- Kỹ năng Nhân Sự cho các nhà Quản lý.
- Lập Kế hoạch Kinh Doanh
- Thiết lập chính sách Kinh doanh
- Lãnh đạo và tạo động lực
- Giao tiếp – thuyết trình kinh doanh
- Phân tích kinh doanh
- Kỹ năng huấn luyện.

Các công ty từng làm việc:

• Carlsberg Beer.
• Coca-Cola Vietnam Ltd.
• Foster’s Vietnam Ltd.
• Philip Morris Vietnam Ltd.
• PepsiCo Vietnam ( National Capability Manager)
• NutiFood Vietnam (Milk and Nutrition- Business Development Director)
• IDP ( Milk ) (National Capability Manager & Trade MKT Manager)

Anh Trương Bắc Sơn hiện là một Associate Partner của TINH HOA QUẢN TRỊ

Thông tin liên hệ:

- Mobile phone : 0913.933.255
- Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Education : Executive MBA
Architecture University HCMC
University of Economic HCMC

 

Liên Lạc

Địa chỉ văn phòng: 76 Hoa Cúc, P. 7, Q.PN, TP. HCM

Tel: (84) 28 3636 9946

Mobile: (84) 913 801 911

Email: contact@tinhhoaquantri.com