Michael Minh Do

Tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành Marketing tại Đại học Northumbria (Singapore), ông Michael có trên 15 năm kinh nghiệm về Marketing, trong đó có 10 năm thuộc thị trường quốc tế như: Singapore, EU, Trung Quốc và 5 năm tại thị trường Việt Nam. Ông từng giữ chức vụ Giám đốc thương hiệu của Unilever Singapore, Giám đốc truyền thông Mango Clothing và từng là quản lý cấp cao tại các tập đoàn lớn như: Microsoft Singapore, Nielsen…

Michael Minh Do

Holding a Master in Marketing Strategy from Northumbria University (Singapore), Michael has over 15 years of experience in Marketing, including 10 years overseas in Singapore, EU, China, and 5 years in Vietnam’s market. He was Brand Director of Unilever Singapore, Communication Director of Mango Clothing, and Senior Manager in large corporations such as Microsoft Singapore, Nielsen...

Không chỉ dừng lại ở đó, ông còn là cố vấn chiến lược cho hơn 100 doanh nghiệp tại Singapore và Việt Nam, bao gồm một số thương hiệu nổi bật như H&M, iBasic, Keppel Land, Panasonic, Harvey Norman, Starbucks, Dalat Tourist ...etc

Besides holding important positions in well-known companies, he also works as a Strategic Advisor for over 200 brands in Singapore and Vietnam, including popular brands such as H&M, iBasic, Keppel Land, Panasonic, Harvey Norman,Starbucks, Dalat Tourist … etc

Hiện tại ông đang là Managing Director kiêm Chief Marketing Officer tại Wolf Consulting – một công ty vinh dự nằm trong Top 25 nhà cung cấp giải pháp Marketing hàng đầu khu vực Châu Á - Thái Bình Dương năm 2017 trong lĩnh vực tư vấn.

Currently, he works as Managing Director and Chief Marketing Officer at Wolf Consulting - one of the TOP 25 Marketing Solution Companies in Asia-Pacific Region in 2017, regarding business consulting.

Ngoài lĩnh vực kinh doanh, ông còn là diễn giả của hơn 50 event chuyên đề Chiến lược Marketing tại Singapore, Philipine, Thượng Hải, và Việt Nam. Ông tham gia giảng dạy các khóa học liên quan đến Chiến lược Marketing, B2B Marketing, Employer Branding.

Outside of business, he is also an honor speaker at over 50 strategic marketing events in Singapore, Philippines, Shanghai, and Vietnam. He leads the discussions in courses about Marketing Strategy, B2B Marketing, Employer Branding.

Anh Michael Minh Do hiện là một Associate Partner của TINH HOA QUẢN TRỊ

Thông tin liên lạc:

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Liên Lạc

Địa chỉ văn phòng: 76 Hoa Cúc, P. 7, Q.PN, TP. HCM

Tel: (84) 28 3636 9946

Mobile: (84) 913 801 911

Email: contact@tinhhoaquantri.com