Tuyển dụng

Sales Manager ngành vật liệu điện

Khách hàng của chúng tôi có nhu cầu tuyển cho vị trí Sales Manager.

Tuyển dụng

Marketing Manager ngành vật liệu điện

Khách hàng của chúng tôi có nhu cầu tuyển dụng vị trí Marketing Manager.

Tuyển dụng

Phó Tổng Giám Đốc ngành vật liệu điện

Khách hàng của chúng tôi có nhu cầu tuyển dụng vị trí Phó Tổng Giám Đốc Kinh Doanh.

Tuyển dụng

Chuyên viên hệ thống quản lý

Khách hàng của chúng tôi có nhu cầu tuyển dụng vị trí Chuyên viên xây dựng hệ thống quản lý.

Liên Lạc

Địa chỉ văn phòng: 76 Hoa Cúc, P. 7, Q.PN, TP. HCM

Tel: (84) 28 3636 9946

Mobile: (84) 913 801 911

Email: contact@tinhhoaquantri.com