Chúng tôi là ai?

Chúng tôi là một nhóm các chuyên gia, nhà quản lý tâm huyết đã từng nắm giữ các vị trí điều hành, quản lý cao cấp trong các công ty, tập đoàn đa quốc gia, tích lũy được một số kinh nghiệm.

Tại Tinh Hoa Quản Trị, chúng tôi mong muốn mang những kiến thức và kinh nghiệm nầy chia sẻ với các doanh nghiệp có nhu cầu. Mục đích là giúp doanh nghiệp "học" được cách tổ chức, vận hành, quản lý doanh nghiệp lớn, nắm bắt được những phương thức quản lý khoa học, giúp cạnh tranh theo cách doanh nghiệp lớn thay vì chỉ cạnh tranh bằng tiểu xảo như khi doanh nghiệp còn nhỏ.