Marketing Excellence Survey

Marketing Xuất Sắc đòi hỏi không chỉ lời nói. Bạn cần phải đạt một trình độ chuyên sâu về kiến thức marketing và quan điểm marketing.

Add a comment

Khảo Sát Kỹ Năng Marketing

Marketing Xuất Sắc đòi hỏi không chỉ lời nói. Bạn cần phải đạt một trình độ chuyên sâu về kiến thức marketing và quan điểm marketing.

Add a comment
Vai trò cá nhân trong đội ngũ

Staff Survey

Việc nắm bắt và đo lường cảm nhận của nhân viên đã trở thành một công việc thường xuyên tại các công ty, tập đoàn lớn.

Add a comment
tư vấn quản lý nhân sự

Team Role Profile

Why some team are very strong teams and some other teams are not strong? Where is the differences? What makes a team stronger than the others?

Add a comment
Khảo sát nhân viên online

Khảo Sát Nhân Viên

Việc nắm bắt và đo lường cảm nhận của nhân viên đã trở thành một công việc thường xuyên tại các công ty, tập đoàn lớn. Kết quả thu được từ phản hồi của CBNV giúp lãnh đạo doanh nghiệp đưa ra những điều chỉnh thích hợp để cải tiến môi trường làm việc, điều chỉnh các chính sách nhằm tăng hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

Add a comment

GHI DANH

Các lớp học online của TINH HOA QUẢN TRỊ

Liên Lạc

Địa chỉ văn phòng: 76 Hoa Cúc, P. 7, Q.PN, TP. HCM

Tel: (84) 28 3636 9946

Mobile: (84) 913 801 911

Email: contact@tinhhoaquantri.com