Chiến Lược Là Gì?

Video trích đoạn nội dung ông Đỗ Hòa chia sẻ về "Chiến lược Trung hạn" tại group Quản Lý Doanh Nghiệp ngày 5 tháng 10 2017 tại TP.HCM.

Chiến Lược Là Gì?

Video trích đoạn chương trình huấn luyện "Hoạch định chiến lược trung hạn" do ông Đỗ Hòa trình bày tại group Quản Lý Doanh Nghiệp ngày 5 tháng 10 năm 2017.