Chiến lược Marketing - CEO Khởi Nghiệp (5)

Chiến lược marketing dành cho CEO khởi nghiệp, trình bày bởi ông Đỗ Hòa