Ý nghĩa của đơn hàng thứ hai.

Đơn hàng tiếp theo mới quan trọng.

Repeat purchase hay repeat order, nói một cách dễ hiểu là sự quay lại mua hàng, đặt hàng lần sau của khách hàng sau khi mua sản phẩm lần đầu, là một tiêu chí đo lường đặc biệt quan trọng đối với doanh nghiệp, nó mang ý nghĩa sống còn đối với sản phẩm, dịch vụ ấy.

Add a comment

Khởi nghiệp - Bài học sống còn số 1.

Khách hàng là ai?

Trong giai đoạn đầu của khởi nghiệp thì trọng tâm của bạn là khách hàng. Hãy tạm quên những thứ khác đi, cho đến khi bạn có doanh số đủ để tồn tại.

Add a comment

Công nghệ hay, chưa chắc thành công!

Thương mại điện tử

Số hoá, e-hoá một số các hoạt động là tốt, nhưng chưa đủ, vì chuỗi giá trị kinh doanh còn có những công đoạn quan trọng hoạt động xãy ra offline.

Add a comment

Làm thương hiệu kiểu "Hai Lúa"

Nông sản Việt Nam

Cái khó lớn nhất của việc làm thương hiệu không phải là "không có tiền để làm thương hiệu", mà là "không có một nhận thức đúng đắn về thương hiệu".

Add a comment

Cách mạng trong ngành bán lẻ

chuỗi bán lẻ Walmart

Với các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp lớn, thì chỉ cần chậm một nhịp thôi là vị trí cạnh tranh đã có thể đảo chiều.

Add a comment