Dịch vụ Thành viên HĐQT

Theo đề xuất của nhiều khách hàng, kể từ tháng 10 năm 2013, công ty Tư vấn IME Vietnam cung cấp dịch vụ Thành viên Hội Đồng Quản Trị Độc lập.

Theo đó chuyên gia của IME Vietnam sẽ tham gia vào HĐQT của công ty khách hàng và thực hiện vai trò của một Thành Viên Hội Đồng Quản Trị Độc lập. Chúng tôi hy vọng với dịch vụ mới nầy, Công ty có thể đóng góp, chia sẽ kiến thức và kinh nghiệm chuyên môn của mình về quản trị doanh nghiệp và chiến lược cho nhiều doanh nghiệp hơn, với một mức chi phí dễ chịu hơn.

Chuyên Gia

Videos

  • Our Mission

    Sứ mệnh của chúng là giúp các nhà lãnh đạo doanh nghiệp tiếp cận và ứng dụng khoa học quản trị doanh nghiệp hiện đại, giúp họ quản lý một cách chuyên nghiệp, hiệu quả hơn.... Tinh Hoa Quản Trị

Management Quotes:

Robert Anthony

Đối nghịch với lòng can đảm không phải là sự hèn nhát mà là sự phục tùng!