Assertiveness - thể hiện trung thực với bản thân

Assertiveness là một phong cách truyền đạt, thể hiện bản thân và là một phần trong bộ kỹ năng Tương tác Cá nhân (Interpersonal Skills) vốn là một kỹ năng quan trọng trong các kỹ năng lãnh đạo.

Nội dung video clip giới thiệu khái niệm Assertiveness, một khái niệm về kỹ năng ăn nói không có từ tương đương trong Tiếng Việt. Lí do mà Tiếng Việt không có từ tương đương với Assertiveness theo chúng tôi là do văn hóa nói chuyện, cách thể hiện bản thân theo truyền thống của người Việt nói riêng, người Á Đông nói chung không giống như văn hóa Phương Tây.

Tuy văn hóa khác biệt, nhưng kỹ năng nầy bổng trở nên quan trọng trong bối cảnh hội nhập, khi mà tương tác trong kinh doanh không chỉ xãy ra trong phạm vi một quốc gia, mà vượt qua những giới hạn địa lý và trở nên ngày càng đa dạng và phức tạp.

Trong điều kiện đó, ấn tượng từ các cuộc tiếp xúc, kết quả các cuộc thương lượng, đàm phán làm ăn phụ thuộc rất nhiều vào cách thể hiện, vào kỹ năng ăn nói của những người tham gia.

Chuyên Gia

Videos

  • Our Mission

    Sứ mệnh của chúng là giúp các nhà lãnh đạo doanh nghiệp tiếp cận và ứng dụng khoa học quản trị doanh nghiệp hiện đại, giúp họ quản lý một cách chuyên nghiệp, hiệu quả hơn.... Tinh Hoa Quản Trị

Management Quotes:

Peter Drucker

Doanh nghiệp có hai, và chỉ có hai chức năng: marketing và sáng tạo. Marketing và sáng tạo làm ra kết quả. Những thứ khác còn lại chỉ là chi phí!