Tư Vấn Leadership

Các giải pháp Tư vấn Phát triển Năng lực lãnh đạo của IME Vietnam hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao hiệu quả và nâng tầm đẳng cấp đội ngũ lãnh đạo của doanh nghiệp.

Tư vấn lãnh đạo

Giải pháp của IME Vietnam hỗ trợ nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực quản lý, năng lực chuyên môn ... với những kiến thức, công cụ hiện đại, được nhiều doanh nghiệp, tập đoàn lớn sử dụng.

Giới thiệu gói Tư vấn Phát triển Năng lực Lãnh đạo (Leadership Development)

Qua gói giải pháp Leadership Development này, chúng tôi hỗ trợ từng cá nhân nâng cao năng lực lãnh đạo dựa trên các tiêu chuẩn Leadership Competencies của thế giới, được các tập đoàn lớn sử dụng.

Gói giải pháp Phát triển Năng lực Lãnh đạo này là một quá trình kéo dài trong 1 năm, không phải là một chương trình huấn luyện kỹ năng.

Nội dung gói giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo

Gói giải pháp Leadership Development là một quá trình 12 tháng, bao gồm những bước chính sau:

 • Đánh giá tiềm năng lãnh đạo, đánh giá sự phù hợp và sự sẵn sàng cho vai trò lãnh đạo.
 • Xác định tính cách, tố chất của bản thân người lãnh đạo bằng một số công cụ đặc dụng.
 • Nhận diện điểm mạnh và điểm yếu của người lãnh đạo.
 • Xây dựng chương trình hành động dựa trên những điểm mạnh điểm yếu.
 • Kèm cặp giúp người lãnh đạo tự uốn nắn, khắc phục những điểm yếu, đồng thời tiếp tục phát huy những điểm mạnh của mình.

Phương thức triển khai.

 • Sử dụng các công cụ đặc dụng.
 • Thảo luận trực tiếp Face-to-Face.
 • Hướng dẫn xây dựng nội dung.
 • Kèm cặp thực hiện
 • Đánh giá tiến bộ

Tinh Hoa Quản Trị

Chuyên Gia

Videos

 • Our Mission

  Sứ mệnh của chúng là giúp các nhà lãnh đạo doanh nghiệp tiếp cận và ứng dụng khoa học quản trị doanh nghiệp hiện đại, giúp họ quản lý một cách chuyên nghiệp, hiệu quả hơn.... Tinh Hoa Quản Trị

Management Quotes:

Daniel Boorstin

Trở ngại lớn nhất của sự tiến bộ không phải là sự ngu dốt, mà là ảo ảnh của trí thức!