Rút kinh nghiệm từ thực tế làm việc với các doanh nghiệp tại Việt Nam trong quá trình tái cơ cấu, chuyển đổi hệ thống quản trị những năm gần đây, chúng tôi giới thiệu gói giải pháp Phát triển Năng lực Lãnh đạo (Leadership Development).

Giới thiệu gói giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo

Qua gói giải pháp Leadership Development này, chúng tôi hỗ trợ từng cá nhân nâng cao năng lực lãnh đạo dựa trên các tiêu chuẩn Leadership Competencies của thế giới, được các tập đoàn lớn sử dụng.

Gói giải pháp Phát triển Năng lực Lãnh đạo này là một quá trình kéo dài trong 1 năm, không phải là một chương trình huấn luyện kỹ năng.

Nội dung gói giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo

Gói giải pháp Leadership Development là một quá trình 12 tháng, bao gồm những bước chính sau:

 • Đánh giá tiềm năng lãnh đạo, đánh giá sự phù hợp và sự sẵn sàng cho vai trò lãnh đạo.
 • Xác định tính cách, tố chất của bản thân người lãnh đạo bằng một số công cụ đặc dụng.
 • Nhận diện điểm mạnh và điểm yếu của người lãnh đạo.
 • Xây dựng chương trình hành động dựa trên những điểm mạnh điểm yếu.
 • Kèm cặp giúp người lãnh đạo tự uốn nắn, khắc phục những điểm yếu, đồng thời tiếp tục phát huy những điểm mạnh của mình.

Phương thức triển khai.

 • Sử dụng các công cụ đặc dụng.
 • Thảo luận trực tiếp Face-to-Face.
 • Hướng dẫn xây dựng nội dung.
 • Kèm cặp thực hiện
 • Đánh giá tiến bộ

Tinh Hoa Quản Trị

Thêm bình luận


Mã an ninh
Làm tươi

Chuyên Gia

Videos

 • Our Mission

  Sứ mệnh của chúng là giúp các nhà lãnh đạo doanh nghiệp tiếp cận và ứng dụng khoa học quản trị doanh nghiệp hiện đại, giúp họ quản lý một cách chuyên nghiệp, hiệu quả hơn.... Tinh Hoa Quản Trị

Management Quotes:

Akio Monita - Co-founder and former CEO of Sony

Cho dù bạn có giỏi dang hay đã từng thành công hoặc bạn thông minh cở nào đi nữa, doanh nghiệp của bạn và tương lai của nó nằm trong tay những người mà bạn mướn vào làm việc trong công ty.

Ý Kiến

 • About Us

  Dovecaf Dovecaf 22.07.2018
  Do you! need something super new? Take a look at this link. Only here the ...
   
 • Tư Vấn Tái Cấu Trúc

  Trần bá đức Trần bá đức 27.05.2018
  Tôi cần tư vấn cho doanh nghiệp