Quan điểm tư vấn của IME Vietnam

Thách thức lớn nhất trong công việc tư vấn quản lý doanh nghiệp của IME Vietnam hiện nay và cũng là một sứ mệnh mà chúng tôi đã xác định: thay đổi tư duy của người Việt theo hướng chủ động, tích cực hơn nhằm có thể đạt được những tiến bộ và hiệu quả công việc, học tập cao hơn, nhanh hơn.

Quan điểm hiện nay trong ngành giáo dục nói chung là đào tạo ra những con người có những nền tảng kiến thức, quan điểm, hệ giá trị đã được chọn lọc sẵn. Học sinh phải chấp nhận nó một cách vô điều kiện mà không được thắc mắc (học thuộc lòng và trả bài chứ không tranh luận, không phản biện). Họ không được khuyến khích để tư duy và đưa ra những quan điểm riêng của cá nhân khác với những gì đã được số đông chấp nhận.

Trong các tổ chức, doanh nghiệp nhà nước và rất nhiều doanh nghiệp khác, nhìn chung công thức thành công trên con đường phát triển sự nghiệp của một cá nhân cũng theo không khác mấy quan điểm được áp dụng trong nhà trường: cấp dưới phải chấp nhận một cách vô điều kiện ý kiến của cấp trên. Mọi người phải chấp nhận những quan điểm, hệ giá trị đã được thiết lập trong tổ chức đó cho dù nó tốt hay xấu.
Trong các tổ chức, doanh nghiệp, tình trạng phổ biến là nhiều người cùng nhìn thấy làm như thế là sai, là chưa tốt nhưng không ai muốn đưa ý kiến đề nghị thay đổi.

Trong khi đó, tại IME Vietnam chúng tôi tư vấn khách hàng theo một quan điểm khác: liên tục cải tổ, tìm cách để có hiệu quả công việc tốt hơn, thách thức những quan điểm, những hệ giá trị cũ.
Quan điểm nầy được thể hiện qua các tiêu chuẩn đánh giá năng lực con người, các tiêu chí xét thưởng và đề bạt thăng tiến, các tiêu chí chọn lãnh đạo... mà chúng tôi xây dựng cho khách hàng.

Chuyên Gia

Videos

  • Our Mission

    Sứ mệnh của chúng là giúp các nhà lãnh đạo doanh nghiệp tiếp cận và ứng dụng khoa học quản trị doanh nghiệp hiện đại, giúp họ quản lý một cách chuyên nghiệp, hiệu quả hơn.... Tinh Hoa Quản Trị

Management Quotes:

Peter Drucker

Doanh nghiệp có hai, và chỉ có hai chức năng: marketing và sáng tạo. Marketing và sáng tạo làm ra kết quả. Những thứ khác còn lại chỉ là chi phí!