Chúng tôi phải cạnh tranh với các đối thủ đến từ nước ngoài, có người nói tôi phải xây dựng thương hiệu cao cấp như họ mới cạnh tranh được. Chiến lược nào giúp doanh nghiệp tôi cạnh tranh hiệu quả với các đối thủ ngoại?

Chuyên Gia

Videos

  • Our Mission

    Sứ mệnh của chúng là giúp các nhà lãnh đạo doanh nghiệp tiếp cận và ứng dụng khoa học quản trị doanh nghiệp hiện đại, giúp họ quản lý một cách chuyên nghiệp, hiệu quả hơn.... Tinh Hoa Quản Trị

Management Quotes:

C.V Ramanan

Trước khi có thể xỏ chân vào giày của người khác, tôi phải cởi đôi giày của mình ra khỏi chân trước đã.