Hoạt động marketing tốn khá nhiều tiền của công ty, làm sao để biết có hiệu quả hay không?

Bộ phận marketing đề xuất nhiều hoạt động làm tiêu tốn khá nhiều tiền của công ty, nhưng tôi không nhìn thấy hiệu quả từ những hoạt động nầy. Làm sao biết marketing hiệu quả hay không hiệu quả?

Chuyên Gia

Videos

  • Our Mission

    Sứ mệnh của chúng là giúp các nhà lãnh đạo doanh nghiệp tiếp cận và ứng dụng khoa học quản trị doanh nghiệp hiện đại, giúp họ quản lý một cách chuyên nghiệp, hiệu quả hơn.... Tinh Hoa Quản Trị

Management Quotes:

Oliver Stone

Tiền không mất đi cũng không được làm ra, đơn giản là nó được chuyển từ một nhận thức nầy sang một nhận thức khác!