Chúng tôi đã trãi qua nhiều sự thay đổi, mở rộng hoạt động kinh doanh và tôi nghĩ mô hình quản lý hiện tại có vẻ không ổn?

Công ty phát triển qua nhiều giai đoạn, thử nghiệm nhiều mặt hàng mới, chúng tôi mở rộng thêm cả các hoạt động kinh doanh mà trước đây chúng tôi không làm. Khách hàng của công ty phàn nàn là chúng tôi giải quyết công việc chậm, chúng tôi kém hiệu quả có phải do mô hình quản lý của chúng tôi không phù hợp?

Chuyên Gia

Videos

  • Our Mission

    Sứ mệnh của chúng là giúp các nhà lãnh đạo doanh nghiệp tiếp cận và ứng dụng khoa học quản trị doanh nghiệp hiện đại, giúp họ quản lý một cách chuyên nghiệp, hiệu quả hơn.... Tinh Hoa Quản Trị

Management Quotes:

Akio Monita - Co-founder and former CEO of Sony

Cho dù bạn có giỏi dang hay đã từng thành công hoặc bạn thông minh cở nào đi nữa, doanh nghiệp của bạn và tương lai của nó nằm trong tay những người mà bạn mướn vào làm việc trong công ty.